Felvételi tájékoztató 2023

Weiss felvételi tájékoztató

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Iskolánkba történő felvételinél az alábbi pontszámítást alkalmazzuk.

Hozott pontok (50) és a központi írásbelin szerzett pontok (anyanyelv 50 + matematika 50) alapján egységesen történik.

Figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. osztályos félévi eredményeket magyar irodalomból és nyelvtanból, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából vagy földrajzból*(közül a nagyobb összpontszámút választjuk) maximum 50 pont értékben.

Az írásbeli vizsgán részt vevő tanulók teljesítménye magyar nyelvből és matematikából 50-50 pontra értékelhető.

Szóbeli meghallgatáson 50 pontot lehet elérni.

Mindösszesen: 200 pontot

A szóbeli felvételi pontos beosztása, legkésőbb március 04-én, a honlapon olvasható.

  • Kérjük a megadott időpont előtt 10 perccel érkezzenek.
  • Honvéd, illetve Rendészet és közszolgálat ágazatokra jelentkezők testnevelés felszerelést is hozzanak magukkal.

Fontosabb időpontok:

2024. március 22-ig az intézmények az ideiglenes felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzák.

2024. április 8-án és 10-én a felvételi vizsgák eredményei alapján a tanulóknak, szülőkkel együtt lehetőségük van az eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására, a rangsorok módosítására az általános iskolában.

Ezenkívül új tagozat felvétele is módjukban áll. Iskolánk igazgatójával való előzetes egyeztetés (info@wm-iskola.hu) alapján tehetik meg - az általános iskolákban 2024. április 08-10. között.

Tagozatok sorrendjének módosításához igazgatói engedély nem kell.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy csak azért, mert valaki az ideiglenes felvételi listán nincs a biztosan bekerülők között vagy egyéb listákon előrébb szerepel, nem érdemes a tagozatok jól meggondolt sorrendjét megváltoztatni. Ennek csak akkor van értelme, ha a jelentkezési lap leadása óta megváltozott a továbbtanulással kapcsolatos elképzelésük.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2024. május 02-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Iskola vezetősége

Jelentkezési információk 24/25