Szépírás a Kézírás 2019 – döntő

Nyolcadik éve, hogy megtartottuk iskolánkban a „Szépírás a kézírás” döntőjét. Sikeresnek mondhatjuk immár hagyománnyá váló értékteremtő rendezvényünket. A másolandó szöveget évfordulókhoz kötöttük: 160 évvel ezelőtt született Benedek Elek kiváló erdélyi írónk, és a magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította, azon határozatával, hogy Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választották 315 éve.

A részlet, melyet írniuk kellett: Benedek Elek: Zágoni Mikes Kelemen című írása volt. Méltó emléket állít az író a szövegben II. Rákóczi Ferencnek.

Örömünkre: nemcsak a budapesti iskolákból, hanem az ország különböző városaiból is kaptunk gyönyörű kézírással írt „dolgozatokat”; Sárospataktól Kecskeméten át Százhalombattáig.

Köszönjük az Anyanyelvápolók Szövetségének, hogy könyvadományaikkal az idén is hozzájárultak a szépírásban jeleskedők méltó jutalmazásához. A jutalomkönyveket, emklékplaketteket és okleveleket Herczeg Mária igazgatóasszony adta át az esemény ünnepélyes zárásaként. Külön köszönettel tartozunk a zsűri elnökének, Buzogány Dezső kalligráfusnak, aki a kezdetektől bábáskodik mindkét kategória szakmai színvonala felett, illetve előadásaival, műhelymunkáival népszerűsíti a kézírás fontosságát mai világunkban. Köszönjük Vermesné Buzogány Katalin tanárnő és Zana Ferenc tanár úr munkáját a zsűriben.

Az eredmények, munkák külön megtekinthetők lesznek. Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak! Itt most a három kiemelt arany minősítést elért döntős nevét említem: Juhász Violetta (Százhalombatta), Farkasházi Lilla (Kecskemét), Tóthné Kovács Annamária (Budapest).

Színvonalas, igényes írások születtek! Jövőre folytatjuk!

Keppel Gyula
szervező, zsűritag

Képek a vetélkedőről...