Szakmai vizsgák

Kedves Diákok!

Az április 16-án megjelent egyedi miniszteri határozat alapján, a technikumokban, szakgimnáziumokban az iskolai rendszerű képzést lezáró komplex szakmai vizsgák megrendezésre kerülnek, az alábbiak szerint:

  • vizsgára bocsátás feltétele, ha az utolsó évfolyamon a vizsgázó teljesítette a gyakorlati követelmények 51 %-át,
  • a vizsgán kizárólag interaktív vizsgatevékenység és projektfeladat megtartására kerül sor. Szóbeli vizsgatevékenységre nem kerül sor.
  • az interaktív vizsgatevékenységek konkrét dátumai a táblázatban láthatóak,
  • a vizsgatevékenységek osztályokra lebontva, a táblázatban találhatóak,
  • a vizsgázók számára a maszk használata kötelező,
  • gumikesztyű használata megengedett,
  • interaktív (írásbeli) vizsgán egy teremben csak 10 fő vizsgázó lehet, a projektfeladat bemutatása során (gyakorlati vizsgán) a védőtávolság betartása mellett lesz megszervezve,
  • a projektfeladat bemutatása során (gyakorlati vizsgán) a vizsgázók egymás eszközével NEM dolgozhatnak, közös használatú eszközöket fertőtleníteni kell, illetve kezelésük gumikesztyűben történhet csak.

Kérem a fentiek tudomásul vételét. Megkérek minden érintettet, a táblázat alapján, az adott írásbeli napon, alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel, a kijelölt teremben. Személyazonosító igazolványt (szig, útlevél, jogosítvány), megengedett eszközöket hozzon magával.

A projektfeladat bemutatása során (gyakorlati vizsgán) az előírt munkaruhában legyen legalább 30 perccel hamarabb a kijelölt tanműhelyben.

Nyomatékosan megkérek mindenkit, az egészségügyi előírásokat tartsa be, vigyázva egymás és tanárai egészségére. A maszkot hozza el a gyakorlati vizsgára, illetve a kesztyűjét is. A másfél méteres távolságtartás (védőtávolság) mindig legyen elsődleges szempont.

Sok sikert kívánok a vizsgákhoz!

Biztosan sikerülni fog, mert ügyes szakemberek!

Budapest, 2021. április 27.
Herczeg Mária
igazgató

2021. OKJ vizsgabeosztás