Kazinczy-jutalom

Keppel Gyula magyartanár 1987 óta tartja a tanulók körében a "Beszélni nehéz" kört, melynek célja az igényes, példamutató nyelvhasználat, magatartás- és viselkedéskultúra elsajátítása. A rádióban kéthetente elhangzó példamondatokat megoldják és a jelöléseket beküldik, valamint minden évben megszervezik az iskolai Kazinczy Szépkiejtési versenyt.

Idén nyáron A Kazinczy-alapítványi Bizottság iskolánk beszédművelő körének vezetőjét a helyes és szép magyar beszédre nevelés terén végzett példamutató munkájáért és a kör tagjait a Magyar Katolikus Rádió "Szóról - szóval" című adássorozatában való eredményes részvételéért Kazinczy-jutalomban részesíti. Gratulálunk nekik!