Intézkedési terv

Intézkedési terv

Az intézmény területére belépő személyek számára kötelező a maszk viselése, 2021. november 04-től.

2021. december 01-től az intézménybe belépés csak akkor engedélyezhető, ha a belépőnek koronavírus elleni védettségi igazolása van.

Kivéve:

  • az intézményben nevelő-oktató tevékenységet folytató személy
  • az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló
  • képzésben résztvevő személy
  • aki az intézmény területén az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely valamely esemény elhárítására irányul.

Védettséget igazoló okmánynak számít a miniszteri határozat szerint:

  • uniós digitális COVID-igazolvány
  • a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.(II.12.) Kormányrendelet szerinti védettségi igazolvány vagy applikáció
  • nemzetközi oltási igazolvány (ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz)
  • az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiadott védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapította.

A tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül csak a PORTÁIG léphet be az intézménybe.