Ingyenesen letölthető pályaorientációs kézikönyv a szakképzéshez!

A Raabe Klett könyvkiadó által vezetett Carma nevű nemzetközi projekt célja, hogy segítse a szakképző intézményekben végzettek pályaorientációját. A projekt keretében elkészült az első kiadvány, amely egyben a program egyik legfontosabb mérföldköve is: a tanároknak szánt kézikönyv, amely arra szolgál, hogy a pedagógusok segíteni tudják a tanulók pályaorientációját.

A kézikönyv tartalmának alapjául a szakirodalom tanulmányozása és a partnerországok – Bulgária, Finnország és Magyarország – releváns célcsoportjainak elemzése szolgált. A kézikönyv tesztelését bolgár, finn és magyar szakképzésben dolgozó tanárok olyan csoportja végzi majd, amely speciális felkészítésben részesült a feladatra. Az ő tapasztalataik és értékelésük eredményeinek megfelelően, javaslataikat teljes mértékig figyelembe véve módosítjuk a kézikönyv tartalmát.

Egy ilyenfajta kézikönyv, és általában véve, az életpálya-vezetési készségek fejlesztésének jelentősége ma Európában nyilvánvaló. Ennek oka egyfelől a munkakörnyezet, munkavégzés formák és készségszükséglet igen gyors változása. Másfelől nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az életpálya-vezetési készségek fejlesztése iskolai keretek között eleve erősítésre és korszerűsítésre szorul. Jóllehet, számos forrásban hivatkoznak az életpálya-vezetési készségek fejlesztését szolgáló gyakorlatra és speciális eszközökre, gondos kereséssel sem könnyű a strukturált specifikus életpálya-vezetési készségek fejlesztésére szolgáló tananyagokat fellelni.

A életpálya-vezetési készségek fejlesztése azért is nagy fontosságú kérdés ma, hiszen jelenleg a 4. ipari forradalmat éljük meg Európában és világszerte, amely gyors változásokat hoz magával.

A carma.hu honlapról ingyenesen letölthető kiadvány első részében a szerzők körüljárják a problémát: miért van szükség arra, hogy a diákok munkába lépésük előtt tisztában legyenek a 4. ipari forradalom jellegével, az általa támasztott követelményekkel, az élethosszig tartó tanulás fontosságával, munkába álláshoz szükséges nem-szakmai képességek jelentőségével és általában véve a foglalkoztathatóságot növelő munkavállalói készségekkel.

A könyv második, nagyobb fele arra irányul, hogy játékos módszerekkel, gyakorlati feladatokkal segítsen, hogy a tanárok meg is tudják mutatni a diákjaiknak, hogyan, milyen eszközökkel felelhetnek meg a munkaerőpiac nyújtotta kihívásoknak, hogyan mérhetik fel képességeiket és azok szintjét önállóan, hogy aztán reális célokat tűzhessenek ki, illetve hogyan fejleszthetik készségeinket úgy, hogy minél jobban felhasználhassák a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségeket céljaik megvalósítására.

A gyakorlatcsomag több mint negyven feladatot tartalmaz, amelyeket a szerzőcsapat hat képesség/ismeretcsoport (életpálya-vezetési készségek, önismeret és önfejlesztés, a munka világa, életpálya-menedzsment, információtechnológiai, illetve kommunikációs készségek) szerinti kategóriába sorolt a könnyebb felhasználhatóság érdekében. A feladatok jó része a tanteremben megvalósítható.

Mint látszik, a gyakorlatok a szoft munkaerőpiaci készségeket helyezik előtérbe, a készségfejlesztésen kívül egyik fő céljuk, hogy a diákokat képessé tegyük arra, hogy felmérjék ezen a téren saját képesség- és tudásszintjüket, és életük folyamán önmaguk is képesek legyenek a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, megmutatva, hogyan tudnak ehhez forrásokat, képzési anyagokat találni, és hogyan tudják hasznosítani őket. Gyakorlati útmutatást adnak azonban ahhoz is, hogyan készítsék fel facebook-profiljukat.

A feladatok az osztálytermi munka során, illetve házi feladatként végrehajthatók!

dr. Dobolán Katalin
projektmemedzser

Regisztráljanak, ha még többet szeretnének tudni a CARMA-projektről! Kövesse a projektet a facebookon!