Gólyanap

Ebben a tanévben újra 9 kilencedikes osztály indult iskolánkban. Hét technikumi osztály és szakképző osztály kezdte meg a tanulást igen nagy létszámokban.

A gólyatáborban találkoztak először a tanulók, egy röpke hónap alatt lassan össze is szoktak valamelyest osztályfőnökeikkel is. Fárasztó volt az első hónap tanulónak, tanárnak egyaránt.

Jó alkalom volt a lazításra a szeptember 30-án megrendezett gólyanapi vetélkedő, ami már hosszú évek óta hagyományos rendezvénye iskolánknak.

A kilencedikes osztályok egy közösen kitalált kis bemutatkozással készültek, amit táncos, zenés, mozgásos formában adtak elő a többieknek és a tanáraiknak. A bemutatók hangulatosra, látványosra sikerültek, tükrözték az osztályok hangulatát, a kialakulóban lévő közösség érzéseit.

A bemutatkozások után egy fergeteges vetélkedőre került sor, amelyben hármasával mérettek meg az osztályok. A legügyesebbek három, a másodikak kettő, a harmadikak általában egy pontot kaptak.

A vetélkedőben volt esernyő alá bújás a lehető legnagyobb létszámban, sepregetős, dobálós, guggolós, tojásadogatós játék is. Ezeket összehangoltan, szervezetten kellett játszani, hiszen ez volt a siker kulcsa. A játékok alatt népszerű zeneszámok fokozták a hangulatot.

Azok a tanulók, akik nem a vetélkedőben jeleskedtek, az osztályfeladatokkal voltak elfoglalva.

Például iskolánk címerállatát kellett megrajzolni felhasználva hozzá az iskola logóját, az iskola kertjének növényeit kellett felismerni egy 11.c osztályosok által készített okos alkalmazás segítségével, a környezettudatosság jegyében tankockák megoldása után egy rejtvényt kellett megfejteniük.

Nagy volt a versengés és az igyekezet is. A zsűri, élén iskolánk igazgatójával, szorgalmasan pontozott, jegyezte az eredményeket.

A vetélkedő során a 11.c osztályosok segítették a lebonyolítást.

Az eredményhirdetést nagy izgalom előzte meg- elsők lettek a 9.r, másodikok a 9.h, holtversenyben a harmadikok a 9.g és a 9. ax. A legügyesebbek egy tanítási napot iskolán kívüli osztályprogrammal tölthetnek majd előre egyeztetett időpontban.