ERASMUS+ KA1

Az „ERASMUS+ KA1” projektünk első időszaka lezárult. Ennek keretében 3 fős tanár - csoportjaink tettek 12 napos tanulmányutakat német, finn és francia partnereinknél.

Finnország

A Finnországba utazó kollégák, mivel őket januárban várták Raahe-ban (Raahen Ammattiopisto), ízelítőt kaptak a skandináv télből. A hőmérő gyakran közelített a mínusz 30 fok felé…

Ez a finn iskola egyik legrégebbi partnerünk, már több kölcsönös projektet bonyolítottunk velük.

Most is elvárásaink szerint zajlottak a szakmai programok, tanáraink minden nap más-más helyszínen szereztek közvetlen tapasztalatokat, elsősorban természetesen az iskola villamos ipari – elektronikai képzőhelyein. Ezen felül látogatást tettek az iskola minden tag-intézményében, de fejlesztő pedagógusunk kérésére általános iskolába is ellátogattak.

Franciaország

Francia partnerünk iskolája (Lycée Jean Monnet) hatalmas területen helyezkedik el, igen szerteágazó szakképzési tevékenységet folytat. Tanáraink az iskola tanműhelyében több foglalkozáson, mérés órán vehettek részt, de elméleti órákon is többször hospitáltak. Az ottani koordinátor még egy angol nyelvű szakmai órára is meginvitálta a kollégákat.

A hétvégi szabadidős programok során látogatást tettek Auvergne régió jelentősebb városában (Lyon, Clermont-Ferrand, Vichy). A Cusset-i Albert Londres szakiskola koordinátora tartalmas szakmai látogatást szervezett tanáraink számára, akik itt találkoztak az elektromos területen dolgozó francia kollégákkal, képet kaptak munkájukról, eredményeikről, de gondjaikról is…

Németország

Németországban Schwalmstadt, a hangulatos Hessen-i kisváros ad helyet partnerünk intézményének (Berufliche Schulen Schwalmstadt). Az előzetesen itt is alaposan egyeztetett szakmai programokat kitűnően megszervezte a koordinátor kolléga. Színvonalas gyakorlati foglalkozásokon, elméleti órákon vettek itt is részt tanáraink, de ellátogattak szinte az összes közeli, képzőhelyül szolgáló vállalkozáshoz is.

A szabadidő hasznos és kellemes eltöltését a környező települések meglátogatása jelentette, a csoport járt Kassel-ben, Treysa-ban és Marburgban is.

Erasmus+ projektünk még fontosabb célcsoportját diákjaink jelentik. Közülük tizenketten végeztek szakmai gyakorlatot a tanárokéval azonos helyszíneken.

Részükre már tavaly októberben meghirdettük a lehetőséget, minél nagyobb számú pályázat közül szerettük volna kiválasztani a leginkább rátermett tanulókat.

Végül negyvennél több pályázatból kerültek ki a 4-4 fős csoportok. A szakmai és kulturális felkészítéseket követően januárban került sor az első szakmai gyakorlatra.

Finnországban diákjaink eleinte partnerünk tanműhelyének több, különböző kabinetjében dolgoztak a finnekkel közösen, majd a Lybecker Institute művészeti középiskola villamos hálózatának felújításában vettek részt.

Itt nagyon sok olyan, számukra újszerű eszközt és szerszámot ismertek meg, melyekkel a fa szerkezetű épületek villamos hálózatát építik. Tapasztalatokat gyűjthettek a geotermikus fűtés-rendszerek kiépítéséről, eszközeiről és vezérlési lehetőségeiről.

Francia partnerünknél, Yzeure-ben az első napok szintén az iskolai tanműhelyben teltek, tanulóink olyan foglalkozásokon vettek részt, melyek elméletet, mérést és gyakorlatot is tartalmaztak. Megtanulták az eszközök és szerszámok francia nevét, összebarátkoztak a francia diákokkal.

A következő héten 4 diákunk 4 különböző munkahelyen folytatta gyakorlatát. A nyelvi nehézségek ellenére hamar beilleszkedtek, részt vettek az üzemek aktuális munkájában. Megismerték a gyártó berendezések villamos hajtásait, azok vezérlő berendezéseit, részt vettek azok karbantartásában, üzemeltetésében is.

Németországban diákjaink számos, a hazaitól eltérő eszközt, berendezést ismertek meg az iskola kabinetjeiben az első héten, megtanulták az alapvető német szakmai kifejezéseket, a szerszámok nevét.

Persze, diákcsoportjaink programjából sem hiányoztak az érdekes és szórakoztató szabadidős programok. Mindannyian számos érdekes helyen jártak, partnereink koordinátorainak és diákjainak köszönhetően sok olyant is láthattak, melyet turisták csak elvétve.. Ezután a környék vállalkozásaihoz kerültek kihelyezésre, ahol segítették az ott folyó munkákat. A vállalkozások vezetői, illetve tulajdonosai olyannyira elégedettek voltak tanulóink munkájával, hogy ajánlólevelet is adtak nekik…