Erasmus+ CARMA-projekt

A szakiskolások szerint az önismeretüket, szociális készségeiket kell fejleszteni, CV-t írni már megtanultak.

Erasmus+, Carma-projekt: pályaorientáció a szakiskolákban

Miért?

Európa-szerte egyre nő a szakiskolás diákok lemorzsolódásának, a korai iskolaelhagyásnak a veszélye. A CARMA (Career Management Skills at VET school level) projekt célja, hogy a résztvevő országok – Magyarország, Finnország és Bulgária – és lehetőség szerint minél több európai ország tanárai is képesek legyenek pályaválasztási és karriertervezési tanácsokat adni a szakiskolai tanulóknak, valamint fejleszteni a munkaerőpiacon való mozgáshoz szükséges készségeiket. Ezáltal a tanulók sikeresebben megtervezhetik pályafutásukat, az egyes szintek eléréséhez szükséges lépéseket, ami mindenképp növeli sikerességüket.

Hogyan?

A partnerek (köztük iskolánk) arra vállalkoztak, hogy kidolgoznak egy átfogó pályaorientációs kézikönyvet szakiskolai oktatók számára, valamint egy játékos (de nem játék) képzést diákok számára.

Nektek?

Igen, többek közt nektek, Weiss-es diákoknak

Kövesd/kövesse a fejleményeket! carma.hu