„Ékes rovás” VIII. - versenykiírás

Egy év kihagyás után, nyolcadik alkalommal rendezzük meg iskolánkban az „Ékes rovás versenyt középiskolás diákok és pedagógusaik számára, valamint az iskolák dolgozói részére. Az eddigi tapasztalatok örömmel és reménnyel töltenek el bennünket, hiszen a korábbi években is színvonalas pályamunkákkal gazdagodtunk.

Az idei évben Pilinszky Jánostól választottunk verset, akinek születése 100. és halálának 40. évfordulójára emlékezhetünk. Az első fordulóban Pilinszky János: Őszi cirkusz c. versét várjuk beküldésre kézzel róva.

A szöveget mellékeljük, a rovásíráshoz irányadó szempontokat adunk. A szöveg bármilyen rovó eszközzel bármilyen íráshordozó anyagba megörökíthető. Képi illusztrációval (rajzzal, motivikus elemekkel) is lehet gazdagítani, de az nem pontozási alap jelen esetben. A rovás ábécék közül javasoljuk a nemzetközi ISO rendszerben elfogadott betűkészletet, de a Forrai Sándor vagy Magyar Adorján által ismertté lett ábécék is alkalmazhatók. A rovás számok után szereplő kiegészítő jelkészletből a mélyhangrendű k betű szabályos használata elfogadott. Az írás iránya jobbról balra halad.

Feltételek:

  • Íróeszköz a rováshoz szabadon választható, az illusztráció bármilyen technikával készíthető, de nem kötelező! Általánosságban javasoljuk rajzlap használatát. Előre előkészített lap is hozható.
  • A4 es vagy A3 as formátumban kérjük a pályaművet beküldeni.
  • Segédeszközök (vonalzó, vonalazás, előre elkészített sorvezető stb.) használata megengedett.

Amire érdemes odafigyelni:

  • teljes szöveg összképe, elhelyezése
  • szövegsorok harmóniája
  • betűk egyenletessége, stílusa
  • tévesztés, hiba, szöveg hiány elkerülése

Határidő és postázási cím:

2022. március 7., hétfő

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
Tel.: +36 1 276 66 77 - 118 -as mellék.

Kérjük, írják rá a borítékra: „Ékes rovás”, valamint a pályázó és iskolája pontos nevét és címét! Megkönnyíti a további tájékoztatás módját, ha e-mail címüket is mellékelik a pályamű hátoldalán. Kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék a megadott e-mail címre. A versenykiírás az iskolánk honlapján is megtekinthető: https://wm-iskola.hu/hirek/

Az első fordulóra beérkező pályamunkákból választjuk ki azokat versenyzőket , akiket behívunk a döntőre. A bejutott szépírókat és rovókat elektronikus úton értesítjük.
Mindenkinek sok sikert és jó versenyzést kívánunk!

Bp., 2022 . január 06. A magyar munkaközösség tanárai nevében: Várkonyi Csaba - varkonyi.csaba@wm iskola.hu