Dr. Hidán Csaba had- és fegyvertörténeti előadása

Rendhagyó had- és fegyvertörténeti előadáson és bemutatón vettek részt a 10. évfolyamos kadét és rendész diákjaink az összefüggő nyári gyakorlat keretében.

2021. 06. 25-én iskolánk vendége volt Dr. Hidán Csaba régész-történész, harcművészet-oktató, egyetemi adjunktus, a honfoglalás korának és a sztyeppei népek életének kutatója.

Tanár Úr kezdetektől tanít a Károli Gáspár Református Egyetemen, iskolánk több pedagógusának volt a Károlin oktatója egyetemi éveik alatt, valamint harcművészettel foglalkozó kollégáink is ismerik szakmai munkásságát, harcoltak együtt filmforgatásokon, harci bemutatókon.

Vendégünk a honvéd kadétok és a „rendészek” összefüggő nyári gyakorlatán tartott, korhű fegyverismerettel, fegyverforgatással, harci viselettel kapcsolatos bemutatót, hadtörténeti foglakozást, harci- stratégiai ismertetőt, melynek fókuszban a honfoglalás kora, a sztyeppei népek élete állt. A tanulóknak és a tanároknak lehetőségük volt a fegyvereket, eszközöket, felszereléseket megszemlélni, megfogni, sőt alkalmuk nyílt azokat tanár úrral együtt kipróbálni, tanár úrral „megküzdeni”.

Az alkalom patináját az kölcsönözte, hogy Dr. Hidán Csaba nem csak a sztyeppei élet, a honfoglalás korának elméleti kutatója, számos könyv szerzője hanem gyakorló lovas hagyományőrző, a fegyverforgatási gyakorlat nemes művelője.

Bízunk benne, hogy az alkalomnak még lesz folytatása, remélve ezáltal tanulóink hadtörténelmi ismereteinek mélyülését, kompetenciáinak fejlődését.

Gaszler István


Képek az előadásról...