Beiskolázás 2020

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy amennyiben gyermekük felvételt nyert a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziumába, Szakközépiskolájába és Kollégiumába, hamarosan erről tértivevényesen, postai úton értesítést kapnak.

Akik felvételt nyertek, de mivel nem iskolánkat jelölték meg első helyen, más intézménybe kerültek. Amennyiben döntésüket mégis megváltoztatnák, a Rendkívüli Felvételi Eljárás keretén belül lehetőségük van ezt számunkra jelezni az alábbi e-mail címen: infi@wm-iskola.hu 2020. május 11. és június 15. között.

Az iskola minden dolgozója és tanulója örömmel várja gyermeküket.

Honvéd kadét szakra jelentkezők számára az iskola alapítványa egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt: 15.000 Ft értékben, amennyiben intézményünket választják továbbtanulásra.

A beiratkozáshoz szeretnénk segítéséget nyújtani az Önök számára.

A jelen járványügyi helyzetre való tekintettel Önöknek lehetősége van az elektronikus beiratkozásra.

Lentebb olvasható a részletes tájékoztató „Segédanyag - az online beiratkozás menete 2020”, hogyan tudják az jelenlegi általános iskolai e-KRÉTA hozzáférésük segítségével a beiratkozást lebonyolítani.

Az e-ügyintézés 2020. június 15-től nyílik meg és Önöknek 2020. június 19-ig lesz lehetőségük, hogy a „beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével beküldjék előzetesen a gyermek adatait, dokumentumait.

Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. info@wm-iskola.hu A szülők / törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert. 

Összefoglalva:

Önöknek az elektronikus beiratkozás 4 lépésből áll:

 1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
 2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
 3. lépés: A BKI ügy beküldése.
 4. lépés: Személyes megjelenés a beiratkozás napján járványhelyzet függvényében 2020. június 22-24 között a Budapesti Komplex Szc Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma-ban, (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.) 8:00 és 12:00 óra között. Ezzel kapcsolatban figyeljék a honlapunkat.

Beiratkozáshoz feltétlenül szükséges online és személyesen is:

 • nyolcadikos bizonyítvány
 • személyigazolvány
 • lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • NEK adatlap
 • adóigazolvány
 • tankönyvigénylő lap (kitöltve)
 • adatlap (kitöltve)
 • Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat, aláírva lásd. lentebb
 • szakértői papír

Egyéb fontos információk:

1. Tankönyv:
9. évfolyam számára a tankönyvek ingyenesek, kiosztása szeptember első hetében lesz.

2. Ebédbefizetés
Iskolánkban lehetőség van a szervezett étkezés (ebéd) igénybevételére. Ennek igényléséhez nyomtatvány kitöltése szükséges.

A gyermekek védelméről szóló törvény 1997. évi XXXI. Tv. 21/B § (1) bekezdése alapján a tanuló részére normatív kedvezmény biztosítható. (ebben az esetben a térítési díj 50%).

2.a A tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülő
2.b A 3 vagy több gyereket nevelő család
2.c A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
2.d A gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelt

A kedvezmény igénybevételének feltétele a megfelelő igazolás leadása.

3. Diákigazolvány:
NEK adatlap - Kormányablakból megszerezhető - igénylése díjmentes.

Budapest, 2020. április 27.
Üdvözlettel:

Herczeg Mária
intézményvezető
BKSZC
Weiss Manfréd Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
276-66-77
Budapest, 1211 Tanműhely köz 7.

Beiskolázási dokumentumok