Óravázlatok

Cím Évfolyam Tantárgy
Az új rend megszilárdulása 10 Történelem
Az önálló magyar Királyság bukása 10 Történelem
Magyar középkor 10 Történelem
A rendiség születése 10 Történelem
Az Anjouk fénykora és bukása 10 Történelem
Harcban a törökkel 10 Történelem
Károly Róbert 10 Történelem
A felfedezések gazdasági hatásai 10 Történelem
Az érett feudalizmus bukása 10 Történelem
Szent László törvényei, Könyves Kálmán 10 Történelem
10 A nagy földrajzi felfedezések 10 Történelem
A keresztes hadjáratok 10 Történelem
II. András és az Aranybulla 10 Történelem
A spanyol Habsburgok felemelkedése és hanyatlása 10 Történelem
A pápaság és csázsárság küzdelme 10 Történelem
IV Béla és a tatárjárás 10 Történelem
Reformáció 10 Történelem
Városok kialakulása 10 Történelem
Az újjáépítés kora Magyarországon 11 Történelem
A szabadságharc tetőpontja 11 Történelem
Felvilágosodás 11 Történelem
II József és rendeletei 11 Történelem
A védelem megszervezése 11 Történelem
Felvilágosodás és vallás 11 Történelem
Magyarország a Habsburg Birodalomban 11 Történelem
A reformok kibontakozása 11 Történelem
Az egységes olasz állam kialakulása 11 Történelem
Amerika és a gyarmati világ 11 Történelem
Politikai küzdelmek a reformkorban 11 Történelem
Az ipari forradalom 11 Történelem
Széchenyi István 11 Történelem
Az ipari forradalom következményei 11 Történelem
Az alkotmányos rendszer megszilárdításának következményei 11 Történelem
A XIX. század eszméi 11 Történelem
A királyság bukása 11 Történelem
Az USA alkotmánya 11 Történelem
1848 március 15 11 Történelem
A "Fiatal Magyarország" 11 Történelem
Napóleon uralma és bukása 11 Történelem
Az újjáépítés kora Magyarországon 11 Történelem
A császári fősereg támadása 11 Történelem
Az abszolutizmus válsága 11 Történelem
A győztes Európa gondjai 12 Történelem
Szövetségi rendszerek kialakulása 12 Történelem
Az Első világháború - erőviszonyok, haditervek 12 Történelem
Az Első világháború menete 12 Történelem
A Monarchia utódállamai 12 Történelem
Olaszország és a fasizmus 12 Történelem
A Párizs környéki békék 12 Történelem
A bolsevik Oroszország 12 Történelem
A polgári demokrácia bukása és a Tanácsköztársaság 12 Történelem
A nácizmus Németországban 12 Történelem
A világgazdasági válság 12 Történelem
Magyarország a háború végén 12 Történelem
Trianoni békeszerződés 12 Történelem
A két világháború között 12 Történelem