Technikumi képzés

2020.09.01. előtt mint: Szakgimnáziumi képzés

2016.09.01. előtt mint: Szakközépiskolai képzés

Az ipar versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés. Tanulóink a 9-13. technikumi évfolyamokon egységes, 5 éves, az ágazati keret és programtantervnek megfelelő általános képzést kapnak közismereti tárgyakból, valamint az első két évben ágazati alapozó képzésben, majd utána három éves szakmai képzésben vesznek részt.

A szakképzés gyakorlati oktatása a duális képzés keretében külső munkahelyeken történik.

Ágazati képzéseink:

 • Gépészet
 • Elektronika és elektrotechnika
 • Informatika és távközlés
 • Rendészet és közszolgálat
 • Honvédelem

A két éves ágazati képzés után alapvizsgát kell teljesíteni, amelynek sikeres letétele után folytatható a technikumi képzés. A harmadik év végén 140 órás egybefüggő gyakorlatot kell teljesíteni.

Az érettségi vizsga néhány előrehozott tantárgy kivételével a 13. évfolyamon, a technikusvizsgával együtt tehető le, egy tantárgyból pedig emeltszintű érettségit tesznek. A felsőfokú továbbtanulásra egyenes az út.

Aki más szakmacsoportba tartozó képzés választ, (ez is lehetséges) annak a szakképzési ideje még 2 év.

A technikusi képzésben résztvevők már a 9-10. évfolyamon 8500 Ft-os alap ösztöndíjban részesülhetnek havonta, az a szakképzési szakaszban, külső foglalkoztatóknál még a munkaszerződés után kapott díjazással és más juttatással is kiegészülhet.

A korábbi, szakgimnáziumi képzésben résztvevők olyan szakmai alapozó ismereteket tanulnak, amelyből a 12. év végén kötelező szakmai érettségit tesznek, ezzel teljesítik az adott ágazathoz (szakmacsoporthoz) tartozó OKJ szakképzés 1. évét. Erről egy alapfokú OKJ-szerinti szakmai végzettséget igazoló érettségi bizonyítványt kapnak. Számukra az adott szakmai érettségire épülő szakirányú OKJ végzettség a 13. évfolyamon (már egy év alatt) megszerezhető.

A szakmai gyakorlati képzés ingyenes, az iskola saját tanműhelyében mindenki számára biztosítja a gyakorlati munkahelyet. Egyedi kérelem alapján egyéni munkahelyekkel is kötünk képzési Együttműködési Megállapodásokat.

Minden szakgimnáziumi évfolyamunk egységes közismereti és szakmai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint tanul. Ez minden hasonló iskolával átjárhatóságot biztosít.

Kötelező tantárgyak:

Iskolánk a technikumi-szakgimnáziumi kerettantervnek megfelelően az alábbi tantárgyakat tanítja kötelező óraszámban:

 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Történelem
 • Állampolgári ismeretek
 • Idegen nyelv
 • Matematika
 • Osztályfőnöki óra
 • Testnevelés
 • Fizika
 • Biológia
 • Komplex természettudományos tantárgy
 • Digitális kultúra
 • Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Ágazatonként a technikumi 9-10. évfolyamos egységes alapozó oktatásban ráépülnek még:

 • Gépipari alapismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Villamosipari alapismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Informatikai és távközlési alapok – elméleti és gyakorlati órák
 • Programozási alapok – elméleti és gyakorlati órák
 • IKT projektmunka – elméleti és gyakorlati órák
 • Alapszintű katonai ismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Ágazattechnikai ismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Geopolitikai földrajz – elméleti és gyakorlati órák
 • Alaki rendgyakorlat – elméleti és gyakorlati órák
 • Katonai közelharc és kézitusa – elméleti és gyakorlati órák
 • Munkavállalói ismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Közszolgálati alapismeretek – elméleti és gyakorlati órák
 • Kommunikációs gyakorlatok
 • Speciális sport és önvédelmi gyakorlatok

A kifutó szakgimnáziumban:

 • Gépipari szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Elektronika szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Informatika szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Rendészeti szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak

A felsorolt tantárgyak tanulása szakmai programunk alapján az ide jelentkezők számára kötelező.

Iskolánk a szabadon tervezhető órakeret terhére szükség szerint felzárkóztató, vagy az arra jelentkező tanulók számára emelt szintű érettségire felkészítő oktatást szervez, amely ekkor