Koppány Attila

A kiállítás időtartama: 
2021. október 21. csütörtök - 2021. november 19. péntek

„Nincs most lehetőségünk bejárni azt a hosszú és izgalmas festői felfedezőutat, amelyet Koppány Attila piktúrája jelölt ki az elmúlt évtizedekben. Összefoglalóan csak annyit jegyezzünk meg, hogy e művész hosszabb-rövidebb alkotói periódusokat felölelő ciklusokat alkot: egy-egy festői problémát felvetve körüljár egy-egy alkotói problémát, festői kifejezési lehetőséget, majd lezárva kutatómunkáját tovább lép. Így történt másfél esztendeje is, amikor egy hoszszabb expresszív korszakot követően a konstruktív szellemiség ejtette rabul és számos elődjét és kortársát követve – itt az elődök közül Kassák Lajost és Moholy-Nagy Lászlót, a jelenkori alkotók köréből Konok Tamást kell megemlítenünk – geometrikus absztrakt kompozíciók kidolgozásába kezdett.

E periódus, e ciklus legújabb munkái állnak most előttünk, amelyeknek uralkodó motívuma a négyzet és a háromszög s mellette a többi síkgeometrikus elem tűnik fel, s magányos, vagy egymással párhuzamos vonalak jelennek meg a képtérben vagy a képfelületen. Mindezen képalkotó elemek összekapcsolódása, egymást-áthatása révén rejtélyes, a látszatok és tünékenységek ambivalenciájában játszó terek artikulálódnak. Koppány Attila e képeinek színvilágában a fekete a hangsúlyos, amely nagyszerű atmoszférikus közeget teremt egy-egy élénk szín fellobbanásának. A konstruktív szellemet hordozó geometria szigorú rendjét és rendszerét a színek által hordozott emóciók révén hallatlan érzékeny, finom kifejezésekké avatja a festő. A művész első, 1968-ban rendezett kiállítása kapcsán fogalmazta meg Pogány Frigyes professzor: „Koppány Attila kifejezési módja sokrétű. Talán ezért is tűnhetik – felszínesen nézve – úgy, mintha hol az egyik, hol a másik irányzat felé hajlanék, mert ez vagy az a tendencia a hatalmába kerítette. De nézzük csak meg alaposabban műveit. Mindig a tartalom, a mondanivaló indokolja az éppen választott, követett kifejezési módot. S ezt látom legnagyobb értékének.” A több mint ötven éve megfogalmazott tanulság napjaink festői termésére is érvényes konzekvencia.”…

Idézet Wehner Tibor művészettörténésztől (2019.)
Megnyitó: 
2021. október 21. csütörtök - 14:00
Közreműködők: 
A vendégeket köszönti Keppel Gyula, a galéria művészeti vezetője | A kiállítást megnyitja Sinkó István képzőművész, művészeti író | Közreműködnek: BIROK-Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium tanulói

Összes kiállítás