Testnevelő tanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Testnevelő szakos középiskolai tanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Testnevelés tantárgy tanítása, illetve tanórán kívüli feladatok ellátása és egyéb feladatok munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek

Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák

Szakmai hozzáértés, kreativitás, sport-rendezvényekre való felkészítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja

Folyamatos.

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Ale Zsuzsanna igazgatóhelyettes a +36 1 276 66 77 /113 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Ale Zsuzsanna igazgatóhelyettes részére a ale.zsuzsanna@wm-iskola.hu e-mail címen keresztül.