Magyar nyelv és irodalom szakos tanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő vagy óraadó

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanítása, illetve tanórán kívüli feladatok ellátása és egyéb feladatok munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek

Egyetem, vagy mesterképzési szakon szerzett Magyar nyelv és irodalom szakos végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák

Szakmai hozzáértés, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja

Folyamatos.

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Ale Zsuzsa intézményvezető-helyettes a +36 1 276 66 77 /113 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Ale Zsuzsa intézményvezető-helyettes részére a ale.zsuzsanna@wm-iskola.hu e-mail címen keresztül.