Kollégiumi nevelőtanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Kollégiumi nevelőtanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

-

Pályázati feltételek

-

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

-

Elvárt kompetenciák

-

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör legkorábban 2015. november 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Herczeg Mária igazgató a +36 1 276 66 77 /109 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Herczeg Mária intézményvezető részére a herczeg.maria.n@gmail.com E-mail címen keresztül.