Informatikatanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Informatika szakos középiskolai tanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Szakmacsoportos alapozó, ágazati kerettantervi és szakmai informatikai elméleti és gyakorlati tárgyak tanítása szakközépiskolában és OKJ-s képzésen, érettségi és OKJ vizsgára való felkészítés, tanórán kívüli informatikai foglalkozások tartása.

Pályázati feltételek

Egyetemi végzettség, informatika tanár, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Jártasság az ágazati, kerettantervi tantárgyak tanításában.

Elvárt kompetenciák

Kiváló szintű Informatika oktatásban meghonosodott módszertani jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

-

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Bak Zsuzsa igazgatóhelyettes a +36 1 276 66 77 /133 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Bak Zsuzsa igazgatóhelyettes részére a bakzsu@wm-iskola.hu e-mail címen keresztül.