Gépész szakoktatói állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Gépész szakoktató

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Szakmacsoportos alapozó, ágazati kerettantervi és szakmai gépész gyakorlati tárgyak tanítása szakközépiskolában és OKJ-s képzésen, OKJ vizsgára való felkészítés, tanórán kívüli foglalkozások tartása.

Pályázati feltételek

Szakirányú középiskolai végzettség, legalább öt év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet .

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Magasabb, illetve pedagógiai képesítés.

Elvárt kompetenciák

Szakmai hozzáértés, kreativitás, számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör legkorábban 2014. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje

2014. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Gulyás József igazgatóhelyettes +36 1 276 66 77 /123 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Gulyás József igazgatóhelyettes részére a gulyas@wm-iskola.hu E-mail címen keresztül.