Angol nyelvtanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Angol nyelvtanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

-

Pályázati feltételek

Egyetemi végzettség, angol nyelvtanár, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Jártasság az ágazati, kerettantervi tantárgyak tanításában.

Elvárt kompetenciák

-

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

-

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Ale Zsuzsanna igazgatóhelyettes a +36 1 276 66 77 /113 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Ale Zsuzsanna igazgatóhelyettes részére a ale.zsuzsanna@wm-iskola.hu e-mail címen keresztül.