Szakközépiskolai képzés

2016.09.01. előtt mint: Szakiskolai szakképzés

Az általános iskola 8. osztálya után az erre a képzésre jelentkezők a 9-10-11. szakközépiskolai évfolyamon egységes, a műszaki szakterületnek megfelelő általános képzést kapnak közismereti tárgyakból, mellette gépészeti, elektrotechnikai-elekronikai órákat hallgatnak.

A tanulók közvetlen célja: három év alatt egy piacképes OKJ szakképesítés megszerzése.

A szakmai gyakorlati képzés ingyenes, az iskola az első tanévben saját tanműhelyében mindenki számára biztosítja a gyakorlati munkahelyet.
Egyedi kérelem alapján egyéni munkahelyekkel is kötünk képzési Együttműködési Megállapodásokat.

A duális képzés (kamarai felelősségvállalás) keretében a második és harmadik tanévben csak külső, vállalati munkahelyeken, tanulószerződéssel tölthető le a szakmai gyakorlat.

A szakközépiskolai képzésben résztvevők az első év végén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szintvizsgát kötelesek tenni. A szintvizsga letétele feltétele a tovább-haladásnak és a szakmai vizsgának.

Az eredményes szakmai vizsga után iskolánkban nappali vagy esti tagozaton lehetőség van az érettségi megszerzésére is két év alatt. A itt tanulók számára nem kell szakmai érettségit tenni.

Azok számára, akik legalább 10 évfolyamot elvégeztek, esetleg érettségi után választanak maguknak keresett szakmát, 2 éves képzéseket is indítunk közismereti órák nélkül.

Az utolsó tanévet kivéve, minden évfolyamon összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteni, amely maradéktalan letöltése feltétele a magasabb évfolyamra lépésnek!

Kötelező tantárgyak:

Iskolánk a szakiskolai kerettantervnek megfelelően az alábbi tantárgyakat tanítja kötelező óraszámban:

 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Történelem és állampolgári ismeretek
 • Idegen nyelv
 • Matematika
 • Informatika
 • Ének-zene
 • Rajz és vizuális kultúra
 • Osztályfőnöki óra
 • Testnevelés és sport
 • Természetismeret - egészségtan
 • Szakmai elmélet
 • Szakmai gyakorlat

A felsorolt tantárgyak tanulása pedagógiai programunk alapján az ide jelentkezők számára kötelező.

Szakiskolai szakképző évfolyamunkon gépészet és elektronika- elektrotechnika szakterületet indítunk. Szakképzési kínálatunk ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákat is tartalmaz.

Tanulóink szakmától függően robot, CNC és PLC, épület automatizálási ismereteket is hallgatnak.

Az arra jogosult képzésekben az ösztöndíj és a támogatás igazolatlan mulasztásokkal megszűnik, havi mértéke pedig mindig az előző félév tanulmányi eredménye alapján kerül megállapításra. Ez mindkét esetben akár 35 000 Ft is lehet havonta, így egy jó diák majdnem 60 000 Ft-os havi támogatást is kaphat tanulásáért.