Rendészeti őr

A Rendészeti őr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti őr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben
 • ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
 • szállítmánykísérési feladatokat végezni
 • biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
 • parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni
 • intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
 • eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
 • kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
 • alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint
 • személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint
 • tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
 • helyszínbiztosítást végezni
 • elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni
 • elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban
 • szolgálatot felvenni, és átadni
 • együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
 • konfliktus- és stressz-kezelést végezni
 • természetes személyek életét és testi épségét védeni
 • a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani
 • a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni
 • a megbízási szerződést megkötni
 • biztosítási tervet készíteni
 • a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni
 • a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani
 • a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni
 • operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni
 • a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani
 • az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni
 • az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani
 • a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni
 • a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni
 • a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni
 • a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani
 • a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani
 • támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni
 • a menekítést végrehajtani
 • a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani
 • a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt
 • a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni
 • a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni
 • a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni
 • a saját dokumentációt elkészíteni
 • őrzés-védelmi feladatot ellátni
 • járőrtevékenységet végezni
 • személyeket őrizni, kísérni
 • be- és kiléptetést végrehajtani
 • jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani
 • biztonságtechnikai rendszert kezelni
 • biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni
 • szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni
 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
Felvételi státusz: 
Nyitott 2019/2020
Belépési követelmény: 
8 általános
OKJ azonosító: 
34 861 01
Tanulmányi terület kód: 
0586