IT mentor

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang- és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni,
 • adatátviteli eszközöket üzemeltetni,
 • adatbázisokat kezelni,
 • távközlési berendezések kezelésére,
 • hibadetektálásra és javításra,
 • üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására,
 • a távközlési marketing feladatok ellátására,
 • az e-Közszolgáltatások használatának oktatására,
 • tanfolyamok szervezésére,
 • oktatási feladatok ellátására,
 • nyomtatványkitöltő programokat használatára,
 • az Ügyfélkapu és MoHu használatára,
 • a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére,
 • a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására,
 • a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi élethelyzetek megoldásában.
Felvételi státusz: 
Kifutó
Képzési idő: 

1 év ágazati képzésben, vagy 2 év

OKJ azonosító: 
54 482 01