Honvéd Kadét, igazgatási ügykezelő

A képzés célja a honvédelmi pálya iránt érdeklődő tanulóknak olyan speciális ismeretek nyújtása, amelyekkel pályaválasztásuk megalapozottá, felkészülésük célirányossá válhat.

A szakképzés után a diákok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a szentendrei MH Altiszti Akadémián tanulhatnak tovább. Iskolánk a szakmai tárgyak oktatását a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve végzi.

A tanulmányok alatt összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, melynek időtartama a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140 óra.

A honvédelmi szakképzésben résztvevő szakgimnáziumos tanulók felvétele:

A Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő érettségi végzettséggel szerezhető meg.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Magyar Honvédségnél legénységi állományban

 • katonai alaptevékenységet végez,
 • tisztesi alapfeladatokat hajt végre, és
 • katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez.

Legfontosabb munkatevékenységek:

 • katonai alapfeladatok körében az alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
 • a szolgálati szabályzatban meghatározottak alkalmazása és
 • az elöljáró által meghatározott egyéb alapszintű feladatok végrehajtása.

Polgári munkakörben: Feladatai:

 • az irodában folyó ügyviteli folyamatok végzése, szervezése, irányítása;
 • az irodai körülmények között zajló adminisztrációs feladatok, általános irodai és adminisztratív készségeket igénylő egyéb tevékenységek végzése irányítás mellett a szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályok, egyéb utasítások betartása;
 • kommunikációs tevékenység végzése, belső és külső kapcsolattartás;
 • feladatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
 • meghatározott szakterületen ügykezelési feladatok ellátása;
 • az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
 • általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
 • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
 • írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
 • írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése leírása és megszerkesztése;
 • jegyzőkönyvek készítése;
 • iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
 • határidők nyomon követése, betartása;
 • ügyfélmegkeresések továbbítása;
 • beszámolás a vezetőnek;
 • forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes formátumok kezelésére képes tároló- és feldolgozóeszközökre és
 • az anyagok válogatása vagy osztályozása utasítás szerint.

Részszakképesítés

 • Alapfokú katonai vezető-helyettes 31 863 01

Kapcsolódó szakképesítés, szakképesítés-ráépülés

 • Honvédelmi igazgatási ügyintéző 54 863 03
 • Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 54 863 02
 • Honvéd zászlós 55 863 01

Felvételi

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2018 . november 16-án közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpontban.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

A tanulóknak 2018. december 7-éig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra.

Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.

A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” -ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Figyelem!

A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

Felvételi státusz: 
Nyitott 2019/2020
Belépési követelmény: 
Általános iskola 8. osztály
OKJ azonosító: 
52 863 01
Képzési idő: 

4+1 év

Tanulmányi terület kód: 
0551