Villanyszerelő

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

Rész-szakképesítések

  • Kábelszerelő (iskolai végzettség nincs előírva)

Ráépülések

  • Elektromos alállomás üzemeltető (középszintű, 10. évfolyam után)
  • Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló (középszintű, 10. évfolyam után)
  • FAM szerelő (a feszültség megjelölésével) (középszintű, 10. évfolyam után)
  • Villámvédelmi felülvizsgáló (középszintű, 10. évfolyam után)
Felvételi státusz: 
Nyitott 2019/2020
Belépési követelmény: 
Általános iskola 8. osztály
OKJ azonosító: 
34 522 04
Képzési idő: 

3 év szakközépiskolai képzésben
vagy legalább 10. osztály után 2 év

Tanulmányi terület kód: 
0572