Szakgimnáziumi képzés

2016.09.01. előtt mint: Szakközépiskolai képzés

Tanulóink a 9-12. szakgimnáziumi évfolyamon egységes, az ágazati kerettantervnek megfelelő általános képzést kapnak közismereti tárgyakból, mellette szakmai alapozó órákat hallgatnak.

Ágazati képzéseink:

 • Gépészet
 • Villamosipar és elektronika
 • Informatika
 • Rendészet és közszolgálat ágazat

A felvételi döntés után a középiskolai képzésben résztvevők már olyan szakmai alapozó ismereteket tanulnak, amelyből a 12. év végén kötelező szakmai érettségit tesznek, ezzel teljesítik az adott ágazathoz (szakmacsoporthoz) tartozó OKJ szakképzés 1. évét. Erről egy alapfokú OKJ-szerinti szakmai végzettséget igazoló érettségi bizonyítványt kapnak. Számukra az adott szakmai érettségire épülő szakirányú OKJ végzettség a 13. évfolyamon (már egy év alatt) megszerezhető.

A korábbi (kifutó) szakközépiskolai képzésben résztvevők FEOR számmal azonosított képesítést igazoló érettségit kapnak, számukra is a beszámításra kerülő 4 év után egy év a szakirányban megszerzett OKJ végzettség.

Aki más szakmacsoportba tartozó képzés választ, (ez is lehetséges) annak a szakképzési ideje még 2 év.

A szakmai gyakorlati képzés ingyenes, az iskola saját tanműhelyében mindenki számára biztosítja a gyakorlati munkahelyet. Egyedi kérelem alapján egyéni munkahelyekkel is kötünk képzési együttműködési megállapodásokat.

Az aktuális szakmaszerkezeti döntéseknek megfelelően a hiányszakmák tanulói számára ösztöndíjat állapítanak meg, amely a 13. évfolyamon kapható a tanulmányi eredménytől függően. Jelenleg a Gépgyártás-technológiai technikus és az Elektronikai technikus képzettség megszerzése tartozik a hiányszakmák körébe.

Minden szakgimnáziumi évfolyamunk egységes közismereti és szakmai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint tanul. Ez minden hasonló iskolával átjárhatóságot biztosít.

Kötelező tantárgyak:

Iskolánk a szakgimnáziumi-szakközépiskolai kerettantervnek megfelelően az alábbi tantárgyakat tanítja kötelező óraszámban:

 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Történelem és állampolgári ismeretek
 • Társadalomismeret és etika
 • Idegen nyelv
 • Matematika
 • Ének-zene
 • Rajz és vizuális kultúra
 • Osztályfőnöki óra
 • Testnevelés és sport
 • Fizika
 • Földünk és környezetünk
 • Biológia
 • Kémia
 • Közismereti informatika
 • Médiaismeret
 • Testnevelés

Ágazatonként ráépülnek még

 • Gépipari szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Elektronika szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Informatika szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak
 • Rendészeti szakmai elméleti – gyakorlati tárgyak

A felsorolt tantárgyak tanulása pedagógiai programunk alapján az ide jelentkezők számára kötelező.

Iskolánk a szabadon tervezhető órakeret terhére szükség szerint felzárkóztató, vagy az arra jelentkező tanulók számára emelt szintű érettségire felkészítő oktatást szervez, amely ekkor már az ezt igénylő tanuló számára kötelező.