Kollégiumi nevelőtanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Kollégiumi nevelőtanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Testnevelés tantárgy tanítása, illetve tanórán kívüli feladatok ellátása és egyéb feladatok munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek

Főiskola, szakirányú végzettség, tanító vagy tanári végzettség, tanulási és pályatanácsadó tanár,tehetségfejlesztő tanár, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

jártasság a kollégiumi nevelés területén.

Elvárt kompetenciák

Szakmai hozzáértés, kretivitás, számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Fényképes szakmai önéletrajz, Diploma, illetve egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje

2018. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ondok Mónika igazgató-helyettes nyújt, a 06 (1) 420 78 05 /102 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Ondok Mónika igazgató-helyettes részére a ondok.monika@wm-iskola.hu E-mail címen keresztül.