Fizika szakos tanári állás

Pályázati kiírás

A köznevelési intézmény neve

BKSZC Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A köznevelési intézmény címe

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakör megnevezése

Fizika szakos középiskolai tanár

A foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő vagy óraadó

A munkavégzés helye

1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Matematika és fizika tantárgy tanítása, illetve tanórán kívüli feladatok ellátása és egyéb feladatok munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek

Egyetem, vagy mesterképzési szakon szerzett matematika-fizika szakos végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák

Szakmai hozzáértés, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja

Folyamatos.

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt

Bak Zsuzsa intézményvezető-helyettes a +36 1 276 66 77 /133 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton Bak Zsuzsa intézményvezető-helyettes részére a bakzsu@wm-iskola.hu e-mail címen keresztül.