Séta a szigeten

Puha Ferenc képzőművészt köszönthettük abból az ünnepi alkalomból, hogy iskolánknak ajándékozta a Séta a szigeten 2002-ben készült kitűnő olajképét.

Hűség az iskolához, hűség az alma materhez, mely elindította pályáján, annak ellenére, hogy nagy irányt váltott életútja, hogy a művészetben váljon teljes emberré. Visszatért most ismét az iskolába, és remélem itt is marad, míg ezek a falak állnak!

Novotny Tihamér művészeti író találóan jellemzi Puha Ferenc művészetét, amikor a „színek szerzeteseként” mutatja be nekünk egyik róla írt tanulmányában.

Valóban, a Séta a szigeten egy gyönyörű színkompozíció. Tájkép, de nem a hagyományos értelemben vett módon, konkrétan nem ismerhető fel a hely, de nem is ez volt a szándéka, hanem az, hogy megmutassa nekünk lelkének belső tájarcát. Persze a kinti világ az elsődleges meghatározó, a kiindulópont, hisz egész életét a Csepel szigeten töltötte, de hogy mit jelent számára a sziget, ezt a kép ragyogóan elmondja.

Tecnikailag bravúrosan van megoldva a kép, egymásra épülő, egymással szinte párbeszédet folytató színrétegeket, színmezőket látunk, és ezek nagyon ritmikusan egymást felerősítik, kiegészítik.

Látjuk a vízben visszatükröződő árnyékokat, mely lehet akár a táj növényvilága is, de látjuk a vízben tükröződő felhők finom tónusú átmeneti kék színeit is.

A festmény alsó részén lévő sötétebb tónust, mely lehet a mindennapi életünk árnyoldala, feloldja a kép kompozíciójának közepén elhelyezkedő erőteljes sárga, vörös színvilága, mely fölfelé tör, és a kép jobb oldali sarkát lezárja a folytatódó sárga szín, mely fölemel bennünket egy magasabb rendű, valóság feletti világba.

Vagyis, a sziget a kinti és a belső világ szimbólumaként van jelen, mely azt tükrözi, hogy megteremthető, elérhető minden ember számára a tisztább, örömtelibb élet!

Gratulálok a művésznek, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy naponta gyönyörködhetünk e csodálatos alkotásában!

Keppel GyulaFrissítés

Interjú részlet Puha Ferenc festőművésszel, aki iskolánk tanulója volt. Az aulában látható nagyméretű festményt iskolánknak adományozta. Az interjúban részletesen, szeretettel beszél iskolánkról, nagy tekintéjű osztályfőnökéről és a Mansfeld Péter Galériáról.